Europos Komisija šiandien pateikė naujo Tarptinklinio ryšio reglamento pasiūlymą, kuriuo siūlo dabartinių iki 2022 m. galiosiančių taisyklių galiojimą pratęsti dar dešimčiai metų. Reglamentu bus užtikrinta, kad keliaudami po Europos Sąjungą piliečiai galėtų ir toliau naudotis tarptinkliniu ryšiu be papildomų mokesčių bei gautų geresnes tarptinklinio ryšio paslaugas. Pavyzdžiui, vartotojai turės teisę į tai, kad judriojo ryšio, kuriuo jie naudojasi, kokybė ir sparta užsienyje būtų tokia pati kaip savojoje šalyje, jei tik yra galimybė naudotis atitinkamais tinklais. Be to, naujosiomis taisyklėmis bus užtikrinta galimybė veiksmingai susisiekti su skubios pagalbos tarnybomis, be kita ko, didinant informuotumą apie alternatyvius, neįgaliesiems tinkamus susisiekimo būdus. Naujosios taisyklės taip pat padės didinti vartotojų informuotumą apie galimus mokesčius už naudojimąsi pridėtinės vertės paslaugomis per tarptinklinį ryšį.

Už prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusią Europą atsakinga vykdomoji Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Margrethe Vestager sakė: „Kad ir kurioje Europos vietoje būtume, galime keliaudami susižinoti su artimaisiais, aptarti verslo reikalus ir pasidalyti nutikimais nesibaimindami, kad gausime didelę sąskaitą. Tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimas – puikus pavyzdys, rodantis, kaip ES užtikrina milijonų piliečių galimybę nepertraukiamai naudotis ryšio paslaugomis ir gerina jų gyvenimą. Naujosiomis taisyklėmis bus užtikrinta, kad tarptinklinis ryšys ir toliau būtų teikiamas be papildomų mokesčių ir būtų dar geresnis.“

Pagal Tarptinklinio ryšio reglamentą 2017 m. birželio 15 d. buvo panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčiai. Keliaudami ES europiečiai už tarptinklinio ryšio skambučius, SMS ir duomenis moka tik tiek, kiek savo šalyje. Dabartinis reglamentas galioja iki 2022 m. birželio 30 d. 2019 m. lapkričio mėn.Europos Komisija paskelbė pirmą tarptinklinio ryšio rinkos peržiūrą, iš kurios matyti, kad tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimas buvo labai naudingas keliautojams visoje ES, tad šią naudą reikėtų išlaikyti.

Nepratęsus reglamento galiojimo, judriojo ryšio telekomunikacijų rinkos sąlygos dar neužtikrintų galimybės visoms įmonėms ir vartotojams keliaujant ES tvariai naudotis tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis. Todėl taisyklių galiojimą svarbu pratęsti.

Šaltinis Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje / ELTA