Išleistas naujausias žurnalo „Sporto mokslas“ numeris (2020 Nr. 1 (97) PDF formatu. Žurnale spausdinami straipsniai sporto mokslo teorijos, praktikos, treniruotės metodikos klausimais. Nagrinėjamos sporto istorijos, sporto vadybos, sociologijos, olimpinio sporto problemos.

Ankstesnius žurnalo numerius galite rasti internetinio puslapio archyve adresu http://loa.lt/leidiniai/kiti-leidiniai/zurnalas-sporto-mokslas/104.

Šaltinis Neklasifikuotas