Dėl pamaldų bažnyčiose
Nuo gruodžio 16 d. iki sausio 3 d. stabdomos viešos pamaldos bažnyčiose ir iki SAUSIO 3 d. ŠV. MIŠIOS VIEŠAI NEBUS AUKOJAMOS.
Kauno arkikatedra bazilika atidaryta individualiai maldai nuo 9 iki 18 val.
Jūsų užsakytomis intencijomis šv. Mišios bus aukojamos uždarytoje bažnyčioje 8 val. šiokiadieniais ir 9 val. sekmadieniais.

Susitaikinimo sakramentas
Kauno arkikatedroje išpažinčių klausoma nuo 9 iki 10 val. (sekmadieniais nuo 10 iki 13 val.) ir nuo 17 iki 18 val. Kūčių dieną gruodžio 24 d. išpažinčių bus klausoma nuo 9 iki 12 val.

Kalėdaičiai
Pašventintų kalėdaičių galima įsigyti kasdien nuo 9 iki 17 val. bažnyčios gale. Aukos už kalėdaičius yra skiriamos arkikatedros išlaikymui.

Švč. Sakramento adoracija
Kauno arkikatedros Švč. Sakramento koplyčioje prasidėjo restauravimo darbai, todėl laikinai nevyks Švč. Sakramento adoracija.

Šv. mišios įprastai vyksta (Iki sausio 3 d. viešai šv. Mišios nebus aukojamos):

Sekmadieniais

8.00 val, 9.00 val, 10.30 val, 12.00 val, 13.30 val (išskyrus VI-IX mėn.) ir 18.00 val.

Šiokiadieniais

7.00 val, 8.00 val. ir 18 val. (šeštadieniais – 8, 9, 10 ir 18 val.)

Kontaktai
Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika
Vilniaus g. 1, 44281 Kaunas
El. p. arkikatedra@kn.lcn.lt
Interneto svetainė: www.kaunoarkikatedra.lt
Raštinės tel. (37) 32 40 93

Katedros administratorius kun. Evaldas Vitulskis, tel. (37) 22 46 56

Klebonija
Raštinė (įėjimas iš šventoriaus)
Priėmimas šiokiadieniais 10–18 val. (galima kreiptis visais klausimais)
Tel. (37) 32 40 93

Visa informacija Kauno Arkikatedros Bazilikos interneto svetainėje https://www.kaunoarkikatedra.lt/