Seimas po svarstymo bendru sutarimu pritarė Valstybės tarnybos įstatymo pataisoms (projektas Nr. XIIIP-4521(2), kuriomis, atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo rekomendacijas, siūloma tikslinti valstybės tarnautojų atsakomybės už tarnybinius nusižengimus teisinį reglamentavimą.
Siūloma, kad už mažareikšmius tarnybinius nusižengimus valstybės tarnautojai nebūtų traukiami tarnybinėn atsakomybėn.

„Žinome, kad ypač, sakykime, valstybės, savivaldybių institucijose, keičiantis politiniams vadovams dažnai norima galbūt kabutėse, bet realiai „prisikabinti“ prie darbuotojo, kad jis tiesiog būtų pakeistas kitu, ir tuomet tokie mažareikšmiai nusižengimai tampa tarnybine atsakomybe. Ten ar pavėlavęs 5 minutes, ar papildomos kavos išgėręs darbuotojas gali būti apkaltintas kaip už kokį nors reikšmingą pažeidimą, todėl manome, kad vis dėlto reikėtų įvertinti, tam ir yra komisijos“, – projekto pristatymo metu sakė vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė.

Siūloma, kad tarnybiniu nusižengimu būtų laikomas valstybės tarnautojo pareigų neatlikimas ar netinkamas atlikimas dėl valstybės tarnautojo kaltės.
Mažareikšmiu tarnybiniu nusižengimu būtų laikomas tarnybinis nusižengimas, kurio tyrimą atlikus nustatyta, kad jis yra formalaus pobūdžio, nesukėlęs neigiamų pasekmių, o tarnybinės nuobaudos paskyrimas būtų neproporcingas tarnybinio nusižengimo sunkumui.

Įstatymą siūloma papildyti nuostatomis, reglamentuojančiomis asmenų, dėl kurių pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas, teises.
Svarstomu projektu taip pat siūloma sudaryti sąlygas biudžetinių įstaigų darbuotojų duomenis kaupti Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje. Numatoma sudaryti teisines prielaidas valstybės tarnautojui vertinimo procesą perkelti į elektroninę erdvę ir tobulinti teisinį reguliavimą, susijusį su valstybės institucijų skirstymo į grupes kriterijų nustatymu.

Numatoma, kad nuostatos dėl nusižengimų klasifikavimo įsigaliotų rugpjūčio 1 d. Tarnybinio nusižengimo tyrimo procedūros, pradėtos iki 2020 m. liepos 31 d., atliekamos iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusia tvarka.

Šaltinis LRS / ELTA