Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui Lietuvos sporto medicinos centrą prijungti prie Lietuvos sporto centro.
„Sujungus centrus ir siekiant užtikrinti visavertį sportininkų rengimą, visos sporto paslaugos bus teikiamos vienoje vietoje, kurioje kartu galėtų dirbti treneriai, fizinio pasirengimo treneriai, kinezeterapeutai, masažuotojai, sporto medicinos gydytojai, mokslininkai“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras A. Monkevičius.

Klaipėdos sporto medicinos centras

Šiuo sprendimu siekiama sukurti sportininkams palankesnę infrastruktūrą, sudaryti geresnes sąlygas pasiruošti varžyboms. Sporto medicinos specialistai labiau įsitrauktų į sportininkų rengimą, traumų prevenciją. Šiuo metu sporto medicinos gydytojai mažai prisideda prie sportininkų geresnio pasirengimo, dažniausiai apsiribojama sveikatos pažymėjimų išdavimu, patirtų traumų diagnostika ar gydymu.

Lietuvos sporto medicinos centras paslaugas teikia penkiuose padaliniuose Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje. Sujungus centrus šias paslaugas planuojama teikti ir kitose Lietuvos sporto centrui priklausančiuose sporto infrastruktūros objektuose, kuriuose treniruojasi, aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir kitiems sporto renginiams ruošiasi aukšto meistriškumo sportininkai.

Planuojama formuoti mobilias specialistų komandas iš gydytojų, slaugytojų kineziterapeutų ir kt., kurie vyktų į atokesnes sporto bazes.
Atsirastų ir daugiau galimybių sporto šakų federacijoms į tarptautinius sporto renginius vežtis sporto medicinos specialistus.

Sujungus centrus planuojama sukurti sportininkų fizinės ir sveikatos būklės stebėsenos sistemą. Duomenys padėtų sportininkams veiksmingiau rengtis aukšto meistriškumo sporto varžyboms. Šiuo metu sportininkų sveikatos stebėsena nėra atliekama.

Sujungus abu centrus būtų sutaupyta apie 90 tūkst. eurų per metus, sutaupytos lėšos būtų skirtos sporto medicinos darbuotojų darbo užmokesčiui didinti.

Nauja biudžetinė įstaiga vadintųsi Lietuvos sporto centras, jis pradės veikti 2021 m. sausio 1 d.

Šaltinis LŠMSM / ELTA / BNS