Vyriausybė pritarė Susisiekimo ministerijos siūlymui perimti valstybės nuosavybėn Varėnos rajono savivaldybei priklausančius pontonus bei įrenginius, esančius Merkinės ir Liškiavos mobiliose prieplaukose. Juos numatoma panaudoti pramoginei ir turistinei laivybai patraukliose vietose Kauno mieste.

Pontonus bei įrenginius ketinama perduoti valstybės įmonei Vidaus vandens kelių direkcijai, kuri juos naudos siekdama skatinti laivybą valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose. Sprendimas perkelti pontonus priimtas, kadangi Varėnos rajono prieplaukos jau nėra naudojamos laivybos tikslais, jos iškeltos į krantą ir sandėliuojamos. Pontonų bei įrangos (trapo, tvorelės, švartavimosi įrangos) būklė kasmet blogėja, o lėšų jas eksploatuoti savivaldybė neturi. Viena Varėnos rajono prieplauka buvo įrengta ketinant ją eksploatuoti vidaus vandenų kelio Liškiava – Druskininkai ruože, tačiau ji nėra pritaikyta šiame vandens kelyje plaukiojantiems laivams. Kita – Merkinės prieplauka nepatenka į eksploatuojamą vidaus vandenų kelio ruožą, tad laivybai jos pritaikyti praktiškai nėra jokių galimybių.

Sprendimą perkelti pontonus ir įrangą lėmė ir tai, kad po navigacijos sezono pontoninės prieplaukos turi būti transportuojamos į žiemojimui tinkamą vietą, o tokios šiose upės atkarpose nėra. Ateityje, nusprendus pradėti eksploatuoti visą Nemuno upės ruožą nuo Druskininkų iki Merkinės ir toliau Alytaus kryptimi, šiose prieplaukų vietose bus būtina įrengti kitokios konstrukcijos prieplaukas, pritaikytas prie vietos sąlygų, įvertinus žiemos sąlygas, vandens transporto naudotojų poreikius bei šio regiono aplinkosauginius aspektus.

Perėmusi Varėnos rajone esančius pontonus bei įrangą Vidaus vandens kelių direkcija ketina jas panaudoti mobilioms prieplaukoms Kaune įrengti. Šios prieplaukos atsirastų patraukliose laivybai vietose: senamiestyje ties Vytauto bažnyčia, kur dar šiais metais planuojami nauji keleiviniai maršrutai iš Kauno Nemuno žemupio kryptimi, taip pat ties „Žalgirio“ arena ar kitose pramoginei – turistinei laivybai patraukliose vietose. Konkrečios vietos dar bus derinamos su Kauno miesto savivaldybe.

Vidaus vandens kelių direkcija turi visas galimybes įrengti šias prieplaukas, jas eksploatuoti ir saugoti per žiemą Kauno žiemos vidaus vandenų uoste. Toks turto panaudojimas atitiktų vidaus vandenų transporto naudotojų poreikius, skatintų keleivinę, pramoginę-turistinę laivybą Kauno mieste.

Šaltinis ELTA