Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), patikrinusi, ar LITGRID AB pateiktos diferencijuotos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos neviršija nustatytos viršutinės kainų ribos, nediskriminuoja vartotojų ar jų atskirų grupių, priėmė sprendimą paskelbti LITGRID patvirtintas elektros energijos perdavimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarką 2021 metams.

VERT sprendimą dėl LITGRID AB perdavimo paslaugų kainos viršutinės ribos 2021 m. priėmė 2020 m. spalio 1 d. posėdyje – nustatė 0,721 ct/kWh perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą, sisteminių paslaugų kaina 2021 metams – 0,762 ct/kWh – nustatyta 2020 m. spalio 16 d. posėdyje.

LITGRID AB planuojamos 2021 m. konsoliduotos pajamos iš elektros energijos perdavimo paslaugos sudarytų 152,61 mln. Eur: iš sisteminių paslaugų – 80,44 mln. Eur, iš perdavimo paslaugų – 72,17 mln. Eur.

Paskelbtos elektros energijos perdavimo paslaugų kainos ir jų taikymo tvarka įsigalios 2021 m. sausio 1 d.

Išsamią informaciją rasite VERT pranešime spaudai.

Šaltinis BNS