Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK), Tarptautinis paralimpinis komitetas (TPK) ir 2020 metų Tokijo olimpinių žaidynių organizacinis komitetas („Tokyo 2020“) pristatė pirmąjį olimpinių žaidynių gidą, kuriame – pagrindinės pareigos bei priemonės, kurių privalu imtis, kad būtų užtikrinti šią vasarą vyksiančių olimpinių ir paralimpių žaidynių saugumas bei sėkmė.

Tok paruoštoje leidinių serijoje pateikiami pagrindiniai principai, kurių turi laikytis kiekviena suinteresuotoji šalis prieš išvykdama į Japoniją, atvykimo į Japoniją metu, visų žaidynių laikotarpiu ir išvykstant iš jų. Giduose bus nurodomos kryptys ir nustatomi parametrai, kuriais remiantis asmenys ir organizacijos jau dabar galės pradėti planuoti savo veiksmus.

Pirmasis šios serijos leidinys yra skirtas tarptautinėms federacijoms ir techniniams pareigūnams. Gidai sportininkams, žiniasklaidai ir transliuotojams bus išleisti ir pristatyti artimiausiomis dienomis.

Ši leidinių serija yra žaidynių plano pagrindas, padėsiantis užtikrinti visų šios vasaros olimpinių ir paralimpinių žaidynių dalyvių bei Japonijos žmonių saugumą. Kiekviena suinteresuotųjų asmenų grupė turės laikytis konkrečių gairių, pritaikytų prie individualių grupės veiklos poreikių. Pradedant priemonėmis 14 dienų prieš atvykstant į Japoniją, tyrimų atlikimo prieš išvykstant iš savo šalies ir atvykus į Japoniją, iki išmaniųjų programėlių naudojimo pranešant apie sveikatos būklę ir siekiant užtikrinti kontaktų atsekamumą žaidynių metu. Taip pat bus numatytos priemonės galimiems teigiamiems atvejams nustatyti, izoliuoti ir gydyti.

Pavyzdžiui, sportininkams ir komandos pareigūnams skirtame gide bus pateikiama šiai asmenų grupei aktuali informacija apie buvimą olimpiniame ir paralimpiniame kaimelyje. Siekiant užtikrinti jų saugumą, ten jiems bus taikomos griežtos kontrolės priemonės. Be kitų priemonių, bus ribojamas sportininkų ir pagalbinio personalo buvimo kaimelyje laikas, bendravimas už kaimelio ribų, jų judėjimas tarp oficialių žaidynių vietų, taip pat veiks Covid-19 patikrinimo sistema ‒ žaidynių metu sportininkai ir pagalbiniai darbuotojai bus tikrinami.

Pirmieji leidimai bus papildyti išsamesne informacija per ateinančius mėnesius, kai, artėjant žaidynėms, taps aiškesnė pasaulinė situacija, susijusi su COVID-19.

Šaltinis LTOK