Seimas, 121 balsavime dalyvavusiam parlamentarui vieningai balsavus už, pritarė Mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo pataisoms (projektas Nr. XIVP-83(2), kuriomis įgyvendinamas Konstitucinio Teismo 2020 m. birželio 3 d. nutarimas.

„Priėmus mūsų teikiamų įstatymų projektų pakeitimus iš teisinio reguliavimo bus pašalintos Konstitucijai prieštaraujančios įstatymo nuostatos: mokslininkų valstybinių pensijų gavėjams po šios pensijos paskyrimo papildomai įgijus bent vienus mokslinio darbo stažo metus pensijos bus perskaičiuotos ir išmokėtos nepriemokos nuo 2020 m. birželio 3 d.“, – metų pradžioje pristatydama projektus sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Įstatyme įtvirtinta – jeigu asmuo, kuriam paskirta mokslininkų valstybinė pensija, po jos paskyrimo pradeda dirbti mokslinį darbą, už kurį skiriama ir mokama mokslininkų valstybinė pensija, jam paskirtos mokslininkų valstybinės pensijos mokėjimas sustabdomas nuo dienos, kurią jis pradeda dirbti šį darbą, o nustojus dirbti atnaujinamas nuo dienos, einančios po dienos, kurią asmuo nustojo dirbti mokslinį darbą, už kurį skiriama ir mokama mokslininkų valstybinė pensija, jeigu mokslininkų valstybinės pensijos gavėjui teisė gauti šią pensiją yra išlikusi. Jeigu asmuo po mokslininkų valstybinės pensijos paskyrimo įgyja ne mažiau kaip vienus papildomus darbo stažo, skaičiuojamo mokslininkų valstybinei pensijai skirti, metus, asmens prašymu, jam nustojus dirbti darbą, už kurį skiriama ir mokama mokslininkų valstybinė pensija, mokslininkų valstybinė pensija asmeniui skiriama iš naujo.

Mokslininkų valstybinę pensiją gaunantiems asmenims, kuriems ji buvo paskirta atsižvelgiant į jų iki 65 metų amžiaus sukakties dienos įgytą daktaro stažą arba habilituoto daktaro stažą, ši pensija perskaičiuojama be atskiro asmens prašymo, atsižvelgiant į visą iki jos paskyrimo įgytą daktaro stažą arba habilituoto daktaro stažą, ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 30 d. išmokant susidariusią mokslininkų valstybinės pensijos nepriemoką už laikotarpį nuo 2020 m. birželio 3 d.

Įstatyme taip pat reglamentuota, kad asmenims, kurie 2020 m. birželio 3 d. ar vėlesnę dieną, buvusią iki šio įstatymo įsigaliojimo, atitiko įstatyme nurodytas sąlygas šiai pensijai pirmą kartą ar iš naujo skirti ir mokėti, mokslininkų valstybinė pensija asmens prašymu nuo teisės gauti tokią pensiją atsiradimo dienos (jei ši pensija skiriama iš naujo, nuo dienos, einančios po tos dienos, kurią asmuo nustojo dirbti mokslinį darbą), bet ne anksčiau kaip nuo 2020 m. birželio 3 d., skiriama:

1) iš naujo asmenims, kurie po mokslininkų valstybinės pensijos paskyrimo iki šio įstatymo įsigaliojimo įgijo ne mažiau kaip vienus papildomus mokslinio darbo, už kurį skiriama ir mokama mokslininkų valstybinė pensija, metus;

2) asmenims, kuriems mokslininkų valstybinė pensija nebuvo paskirta, nes iki 65 metų amžiaus sukakties dienos jie nebuvo įgiję daktaro stažo arba habilituoto daktaro stažo šiai pensijai gauti ir šį stažą įgijo po 65 metų amžiaus sukakties dienos;

3) asmenims, kuriems mokslininkų valstybinė pensija nebuvo paskirta, nes jie turėjo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ir mokamos valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos, išskyrus pajamas, gautas dirbant mokslinį darbą, arba jeigu jie gavo ligos (įskaitant ir darbdavio mokamas ligos dienomis), motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, profesinės reabilitacijos ar nedarbo socialinio draudimo išmokas.

Lydimojo Valstybinių pensijų įstatymo pakeitimais (projektas Nr. XIVP-84(2) panaikinti I ir II laipsnio valstybinių pensijų mokėjimo ribojimai tam tikroms gavėjų kategorijoms, kurioms šių pensijų mokėjimas ribojamas turint draudžiamųjų pajamų. Taip pat panaikintas Prezidento sutuoktinio valstybinės pensijos ribojimas draudžiamųjų pajamų turintiems asmenims. Už tokias pataisas balsavo 122, nė vienas nebuvo prieš, susilaikė vienas Seimo narys.

Šaltinis LRS / ELTA