Seimas svarstys Sporto įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIIP-4977), kuriomis siekiama užtikrinti operatyvų ir sklandų naujojo koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių aukšto meistriškumo sportininkams suvaldymą.

Atsižvelgiant į tai, kad aukšto meistriškumo sportininkai dėl Pasaulio sveikatos organizacijos kovo 12 d. paskelbtos pasaulinės naujojo koronaviruso (COVID-19) pandemijos, dėl kurios buvo nukelti svarbiausi šių metų sporto renginiai pasaulyje, prarado galimybę pasiekti laimėjimų aukšto meistriškumo sporto varžybose, teikiamomis pataisomis siūloma suteikti teisę sportininkams mokėti stipendiją už pasiektus sporto laimėjimus, kurie iki 2020 m. kovo 12 d. suteikė teisę gauti valstybės stipendiją. Stipendijos būtų mokamos iki kito tos pačios kategorijos sporto renginio, kuris vyksta po to sporto renginio, kuriame buvo pasiektas atitinkamas laimėjimas, paskutinės dienos, bet ne ilgiau kaip 2 metus (skaičiuojant nuo paskutinės stipendijos mokėjimo dienos).

Taip pat numatoma pratęsti valstybės stipendijų mokėjimą aukšto meistriškumo sportininkams, kuriems nuo 2020 m. rugpjūčio 10 d. baigiasi stipendijos mokėjimas ir kurie turi laimėjimą, kurio pagrindu būtų mokama mažesnė valstybės stipendija nei yra mokama dabar. Šiems sportininkams, nors ir turintiems kitus laimėjimus, kurių pagrindu būtų mokama mažesnė stipendija, būtų mokamos to paties dydžio stipendijos, kaip buvo mokamos iki paskutinės stipendijų mokėjimo dienos, iki kito tos pačios kategorijos sporto renginio, kuris vyksta po to sporto renginio, kuriame buvo pasiektas atitinkamas laimėjimas, paskutinės dienos, bet ne ilgiau kaip 2 metus (skaičiuojant nuo paskutinės stipendijos mokėjimo dienos), nes šie sportininkai neturėjo galimybės dalyvauti šiais metais olimpinėse žaidynėse, pasaulio ar Europos čempionatuose ir pasiekti laimėjimą, kurio pagrindu būtų mokama tokio paties dydžio valstybės stipendija, kokia yra mokama dabar, arba didesnė.

Projektui po pateikimo vieningai pritarė visi 95 balsavime dalyvavę Seimo nariai. Pagrindiniu šio klausimo svarstyme paskirtas Švietimo ir mokslo komitetas. Projektą Seimo posėdyje numatoma svarstyti birželio 18 d.

Šiuo metu yra 15 sportininkų, kuriems nuo 2020 m. gegužės 22 d. iki 2020 m. rugsėjo 16 d. baigiasi valstybės stipendijos mokėjimo terminas ir kurie neturėjo galimybės dalyvauti šiais metais olimpinėse žaidynėse, pasaulio ar Europos čempionatuose ir pasiekti laimėjimų, kurių pagrindu būtų skiriama nauja valstybės stipendija. Iš 15 paminėtų sportininkų 3 dalyvaus 2021 metais vyksiančiose olimpinėse žaidynėse, kiti – Europos arba pasaulio čempionatuose.

Taip pat yra 10 sportininkų, kuriems nuo 2020 m. rugpjūčio 10 d. iki 2020 m. rugpjūčio 18 d. baigiasi valstybės stipendijos mokėjimo terminas ir kurie turi laimėjimą, kurio pagrindu būtų mokama mažesnė valstybės stipendija. Tačiau šie sportininkai neturėjo galimybės dalyvauti šiais metais olimpinėse žaidynėse, pasaulio ar Europos čempionatuose ir pasiekti laimėjimą, kurio pagrindu būtų mokama tokio paties dydžio valstybės stipendija, kokia yra mokama dabar, arba didesnė.

24 straipsnis. Valstybės stipendijos mokėjimo sąlygos ir tvarka

Sportininkas turi teisę šiame straipsnyje nurodytomis sąlygomis gauti kas mėnesį mokamą valstybės stipendiją, jeigu jis, turėdamas Lietuvos Respublikos pilietybę ir atstovaudamas Lietuvos Respublikai, tapo:

1. olimpinių žaidynių ar į olimpinių žaidynių programą įtrauktos rungties pasaulio čempionatų (arba užėmė atitinkamą vietą tos sporto šakos sportininkų reitinge, jeigu tos sporto šakos pasaulio čempionatai nevykdomi, o geriausias tos rungties sportininkas nustatomas pagal tarptautinės sporto šakos federacijos sudaromą sportininkų reitingą) (toliau – pasaulio čempionatas) 1–16 vietos laimėtoju;

2. į olimpinių žaidynių programą įtrauktos rungties Europos čempionatų (toliau – Europos čempionatas) ar Europos žaidynių (jeigu atitinkamoje sporto šakoje neorganizuojami Europos čempionatai), pasaulio jaunimo čempionatų (arba užėmė atitinkamą vietą tos sporto šakos sportininkų (jaunimo) reitinge, jeigu tos sporto šakos pasaulio jaunimo čempionatai nevykdomi, o geriausias tos rungties sportininkas nustatomas pagal tarptautinės sporto šakos federacijos sudaromą sportininkų (jaunimo) reitingą) (toliau – pasaulio jaunimo čempionatas), jaunimo olimpinių žaidynių, paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių 1–6 vietos laimėtoju;

3. į paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programą įtrauktos rungties pasaulio (arba užėmė atitinkamą vietą tos sporto šakos sportininkų reitinge, jeigu tos sporto šakos pasaulio neįgaliųjų čempionatai nevykdomi, o geriausias tos rungties sportininkas nustatomas pagal tarptautinės sporto šakos federacijos sudaromą sportininkų reitingą) (toliau – pasaulio neįgaliųjų čempionatas), Europos neįgaliųjų ar į olimpinių žaidynių programą įtrauktos rungties Europos jaunimo čempionatų (toliau – Europos jaunimo čempionatas) 1–3 vietos laimėtoju;

4. į paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programą įtrauktos rungties pasaulio jaunimo (arba užėmė atitinkamą vietą tos sporto šakos sportininkų (jaunimo neįgaliųjų) reitinge, jeigu tos sporto šakos pasaulio jaunimo neįgaliųjų čempionatai nevykdomi, o geriausias tos rungties sportininkas nustatomas pagal tarptautinės sporto šakos federacijos sudaromą sportininkų (jaunimo neįgaliųjų) reitingą) (toliau – pasaulio jaunimo neįgaliųjų čempionatas) ar Europos jaunimo neįgaliųjų čempionatų (toliau – Europos jaunimo neįgaliųjų čempionatas) 1 vietos laimėtoju.

5. Sportininkas, tapęs olimpinių žaidynių 4–16 vietos, paralimpinių, kurčiųjų žaidynių ar pasaulio čempionatų 2–6 vietos, Europos čempionatų, Europos žaidynių (jeigu atitinkamoje sporto šakoje neorganizuojami Europos čempionatai) 2, 3 vietos, pasaulio neįgaliųjų čempionatų 1 vietos laimėtoju, turi teisę valstybės stipendiją gauti 4 metus nuo atitinkamo laimėjimo pasiekimo dienos, jeigu dėl valstybės stipendijos skyrimo į Vyriausybės įgaliotą instituciją kreipėsi ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo atitinkamo laimėjimo pasiekimo dienos. Jeigu sportininkas dėl valstybės stipendijos skyrimo į Vyriausybės įgaliotą instituciją kreipėsi vėliau kaip per 3 mėnesius nuo atitinkamo laimėjimo pasiekimo dienos, jam valstybės stipendija skiriama tik nuo šio kreipimosi dienos iki tos dienos, kol sueis 4 metų terminas skaičiuojant nuo atitinkamo laimėjimo pasiekimo dienos.

Sportininkas, tapęs pasaulio čempionatų 7–16 vietos, Europos čempionatų, Europos žaidynių (jeigu atitinkamoje sporto šakoje neorganizuojami Europos čempionatai), paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių 4–6 vietos, pasaulio neįgaliųjų čempionatų 2, 3 vietos, Europos neįgaliųjų čempionatų 1–3 vietos, pasaulio jaunimo čempionatų, jaunimo olimpinių žaidynių 1–6 vietos, Europos jaunimo čempionatų 1–3 vietos, pasaulio jaunimo neįgaliųjų ar Europos jaunimo neįgaliųjų čempionatų 1 vietos laimėtoju, turi teisę valstybės stipendiją gauti iki kito tos pačios kategorijos sporto renginio, kuris vyksta po to sporto renginio, kuriame buvo pasiektas atitinkamas laimėjimas, paskutinės dienos, bet ne ilgiau kaip 2 metus, jeigu dėl valstybės stipendijos skyrimo į Vyriausybės įgaliotą instituciją kreipėsi ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo atitinkamo laimėjimo pasiekimo dienos. Jeigu sportininkas dėl valstybės stipendijos skyrimo į Vyriausybės įgaliotą instituciją kreipėsi vėliau kaip per 3 mėnesius nuo atitinkamo laimėjimo pasiekimo dienos, jam valstybės stipendija skiriama tik nuo šio kreipimosi dienos iki kito tos pačios kategorijos sporto renginio, kuris vyksta po to sporto renginio, kuriame buvo pasiektas atitinkamas laimėjimas, paskutinės dienos, bet ne ilgiau kaip 2 metams (skaičiuojant nuo atitinkamo laimėjimo pasiekimo dienos).

Šaltinis LRS / BNS