Seimas svarstys Sporto įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIIP-4963), kuriomis numatoma įtvirtinti, kad pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su sportiniu ugdymu programų finansavimo sąlygas ir tvarką nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras.

Pasak Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininko Kęstučio Smirnovo, būtina patikslinti šiuo metu galiojantį teisės aktą: „Sporto gimnazijos ir savivaldybės sporto įstaigos turėtų vadovautis švietimo, sporto ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Įstatyme tai buvo praleista, tad mes tik patiksliname, kad būtų visiems aišku, kokia tvarka turi vadovautis vykdydami savo veiklą sporto įstaigose.“

Teikiamu projektu taip pat siekiama patikslinti nustatytą reglamentavimą, sudaryti galimybę Lietuvos specialiosios olimpiados komitetui skirti biudžeto lėšas bei užtikrinti savivaldybėms teisę steigti įstaigas, kuriose būtų rengiami aukšto meistriškumo sportininkai ir/ar jų pamaina. Tam įstatymą siūloma papildyti nuostata, reglamentuojančia, kad reikalavimas būti pripažinusiai Pasaulinį antidopingo kodeksą netaikomas specialiosios olimpiados judėjimą plėtojančiai organizacijai.

„Paralimpiečiams taikomas, o specialiosios olimpiados dalyviai su protine negalia nuolatos vartoja vaistus, jie be vaistų negali. Todėl jiems netaikomas tas dalykas, visame pasaulyje netaikoma, todėl mes čia įdedame, kad jiems ir Lietuvoje yra netaikoma ir galėtų gauti finansavimą“, – sakė K. Smirnovas.

Projektui po pateikimo pritarė 50, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė 8 Seimo nariai. Pagrindiniu šio klausimo svarstyme paskirtas Švietimo ir mokslo komitetas. Projektą Seimo posėdyje numatoma svarstyti lapkričio 5 d.

Šaltinis ELTA