Po nuoseklių socialdemokratų iniciatyvų – Seimui pateiktos ir priimtos rezoliucijos, kad visose ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose vaikai gautų pakankamas švietimo pagalbos specialistų paslaugas ir tam tikslui jau kitų metų biudžete būtų numatytos lėšos – buvo priimti konkretūs sprendimai.

„Švietimo pagalbos specialistų klausimą turime spręsti neatidėliodami, nes jų poreikis milžiniškas – pagalbos mokyklose, darželiuose, specialiose ugdymo ir profesinio mookymo įstaigose trūksta specialiuosius poreikius turintiems vaikams, taip pat ir visiems kitiems, kuriems iškyla psichologininių ar mokymosi ar kitų sunkumų. O dėl mažo atlygio ir neadekvačios jų darbo specifiko krūvio sandaros taip reikalingi specialistai palieka ugdymo įstaigas, išeina į kitus darbus“, – sako Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoja prof.Vilija Targamadzė.

Specialiųjų poreikių vaikų integracijos klausimo ėmėsi Seimo Švietimo ir mokslo komitetas bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Seimo švietimo ir mokslo komiteto posėdyje dalyvavę ugdymo įstaigų darbuotojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai patvirtino patiriantys didelę diskriminaciją dėl atlyginimimų nelygybės lyginant su kitų pedagogų algomis, kai tuo tarpu darbas su specialiųjų poreikių vaikais reikalauja ypatingų pastangų, atsakomybės ir įvertinimo. Dalis dirbusių švietimo pagalbos specialistų dėl šių priežasčių buvo priversti pasitraukti.

Apie švietimo pagalbos specialistų problemas ir praradimus patvirtino žinanti posėdyje dalyvavusi Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė. Ji sakė, kad nuo kitų metų rugsėjo ketinama didinti šių darbuotojų atlygius. Kaip, kokiais dydžiais – spręs ekspertų grupė. Komitete buvo pateikta informacija, kad šių specialistų algos galėtų didėti apie 18 procentų.Taip pat ministrė informavo apie sudaromą darbo grupę dėl specialiuosius poreikius turinčių vaikų integracijos.

Nuo 2021 m sausio 1 d. numatoma įstaigti 285 papildomas mokytojų padėjėjų pareigybes. Biudžeto projekte tam numatyta papildomai 3685 tūkstančiai eurų.
Seimo švietimo ir mokslo komitetas pareikalavo plano, kaip bus rengiamasi specialiuosius poreikius turinčių vaikų integracijai iki 2024 metų.

Socialdemokratų frakcijos narė Vilija Targamadzė sako, kad šie sprendimai – teisingi pirmieji žingsniai dėl specialiųjų poreikių vaikų integracijos, bet reikalingi ir kiti nuoseklūs žingsniai, įgyvendinant įtraukųjį ugdymą.

„Būtina ne tik sustabdyti beišsivaikščiojančius švietimo pagalbą teikiančius specialistus, tai yra, pakelti jų algas, sudaryti adekvačias darbo sąlygas, bet taip pat – planuoti naujų darbuotojų rengimą. Ugdymo įstaigose labai trūksta psichologų, logopedų, socialinių pedagogų, mokytojų padėjėjų ir kitų specialistų. Reikia planuoti jų rengimą universitetuose ir kolegijose. Valstybė turėtų daryti užsakymus tokių specialistų rengimui ir nepamiršti pagalbos patiems pagalbos specialistams, nes jie susiduria su įvairaus pobūdžio įtampomis“, – sako V. Targamadzė.

Šaltinis LRS / ELTA