Lietuvoje siūloma sukurti politinių partijų registrą su pilnais narių sąrašais. Šiandien Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos įstatymų projektams, numatantiems įsteigti naują registrą, kuriame bus tiksli informacija apie politinių partijų veikloje dalyvaujančius piliečius. Šiuo metu veikianti informacinė sistema buvo sukurta tam, kad būtų galima patikrinti, ar laikomasi įstatymu nustatyto reikalavimo politinei partijai turėti ne mažiau kaip 2000 narių, ir šiuos duomenis privaloma atnaujinti tik du kartus per metus.

„Dabartinė informacinė sistema neatitinka šiuolaikinių visuomenės poreikių ir interesų. Piliečiai negali pasinaudoti savo konstitucine teise laisvai pasirinkti partiją ir dalyvauti kitos partijos veikloje, jeigu jų duomenys nepašalinti iš partijos, kurioje narystė jau nutraukta, sąrašo, – sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius. – Dažnai gauname žmonių prašymus panaikinti jų duomenis iš sistemos, tačiau Teisingumo ministerija neturi tokios teisės – už juos atsako politinės partijos pirmininkas arba jo įgaliotas atstovas. Teikdami informaciją institucijoms apie piliečių narystę partijoje, taip pat negalime garantuoti jų patikimumo, nes elektroninėje sistemoje neprivaloma nurodyti visų partijos narių“.

Įstatymų projektuose siūloma nustatyti, kad pasikeitę partijų narių duomenys, tai yra piliečiui pateikus prašymą įstoti į partiją ar išstoti iš jos, registrui turi būti pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo. Už šios pareigos nevykdymą galėtų būti taikoma administracinė atsakomybė. Jei partija išstojusio piliečio duomenų iš registro nepašalina, asmuo prašymą nutraukti narystę galėtų pateikti tiesiogiai registrui. Jei partijos narių skaičius daugiau negu vienerius metus nesiekė 2 tūkstančių, registro tvarkytojas galės inicijuoti juridinio asmens likvidavimo procedūrą.

Nuo šių metų pradžios įsigaliojus Politinių partijų įstatymo pakeitimams, reikia modifikuoti ir informacinės sistemos integracinę sąsają su Lietuvos gyventojų registru, tikrinant Europos Sąjungos piliečių, pageidaujančių tapti Lietuvoje įregistruotų politinių partijų nariais, duomenis.
Registras būtų ir elektroninė darbo priemonė partijoms, kurios galėtų naudotis jo duomenimis formuojant narių sąrašus, taip pat informuojant savo narius apie rengiamus suvažiavimus, balsuojant juose ir kt.

Planuojama, kad Politinių partijų narių registras būtų sukurtas ir pradėtų veikti nuo 2023 m. liepos 1 d. Šiuo metu Lietuvoje yra įregistruotos 27 partijos.

Šaltinis Teisingumo ministerija / ELTA