Didžiąją savaitę per Velykų tridienį apmąstysime didžiuosius savo tikėjimo slėpinius ir jau keliausime link velykinio Kristaus Prisikėlimo džiaugsmo. Tačiau šiemet, deja, švęsdami Velykas, ir vėl turėsime atsižvelgti į esamą karantino situaciją, tikinčiųjų skaičiaus ribojimus, tad rengiamos pamaldų transliacijos, kurias kviesime stebėti arkivyskupijos bei Delfi kanalais.

Didžiojo ketvirtadienio, balandžio 1 d., rytmetį 10 val. tradiciškai katedrose švenčiamos Krizmos Mišios. Jose palaiminama šventoji Krizma, katechumenų ir ligonių patepimo aliejai. Atnaujinami Kunigystės pažadai. Vakare 18 val. Kauno arkikatedroje bus švenčiamos Paskutinės vakarienės Mišios (numatomos ir ryto, ir vakaro pamaldų tiesioginės transliacijos arkivyskupijos YouTube kanalu bei feisbuko (FB) paskyroje ir delfi.lt).

Didijį penktadienį, balandžio 2 d., jau antrą kartą dėl pandemijos ir karantino, negalėsime eiti Kryžiaus kelio miesto gatvėmis. Tačiau jį bus galima apmąstyti pagal vaizdo meditacijas. Jos arkikatedroje vyks 15, 16 ir 17 val. Nuo 18 val. čia prasidės Kristaus Kančios pamaldos, kurioms pasibaigus 20 val. Kryžiaus kelio vaizdo meditacijos bus transliuojamos per arkivyskupijos YouTube bei FB ir delfi.lt.

Visą Didįjį penktadienį ir visą Didįjį šeštadienį (balandžio 3 d.) arkikatedroje nuo 8 iki 20 val. kunigai bus pasirengę patarnauti žmonėms, kurie norės atlikti velykinę išpažintį. Šiomis dienomis Kaune tarnaujantys dvasininkai rytais 9 val. arkikatedroje drauge melsis Valandų liturgijos Rytmetinę maldą.

Velyknaktis Didįjį šeštadienį arkikatedroje su džiaugsminguoju ALELIUJA bus švenčiamas nuo 20 val. (tiesioginės transliacijos arkivyskupijos YouTube bei FB ir DELFI TV).

Šventų Velykų sekmadienio (balandžio 4 d.) iškilmingą Eucharistiją, kuriai vadovaus Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, 11 valandą kviečiame švęsti per transliaciją iš Kristaus Prisikėlimo bazilikos (tiesioginės transliacijos arkivyskupijos YouTube bei FB ir DELFI TV).

Šventų Velykų ryto ir dienos pamaldos arkikatedroje – įprastu sekmadieniui laiku: 8, 10.30, 12, 13.30 ir 18 val.

Velykų antrosios dienos (balandžio 5 d.) Eucharistija iš Kauno arkikatedros 12 val. (tiesioginės transliacijos arkivyskupijos YouTube bei FB ir DELFI TV).

Viešpats žengia į nuolankias širdis – ir šiuo suspaudimo laiku atverkime jas ir priimkime didžiuosius savo krikščioniškojo tikėjimo slėpinius – apie Kristaus kančią, mirtį ir Prisikėlimą – ir mūsų Išgelbėjimą!

Šaltinis Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Kita aktuali informacija tikintiesiems:
Karantinas Lietuvoje pratęstas iki gegužės, todėl per Velykas judėti tarp savivaldybių nebus galima be labai svarbios priežasties.
Kovo 25 – balandžio 5 d. šv. Mišių šventimas su tikinčiaisiais pristabdomas Vilniaus miesto, Vilniaus rajono ir kai kuriose kitose Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose. Arkiv. G. Grušo žinia

Šaltinis katalikai.lt

Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos Didžiosios savaitės pamaldų tvarka

Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos bažnyčioje Verbų sekmadienį visos bažnyčioje surinktos aukos bus skiriamos Kauno kunigų seminarijos išlaikymui.
Pamaldos sekmadienį vyksta 8, 10, 12, ir 18 val.

Didysis ketvirtadienis – Eucharistijos įsteigimo diena. Paskutinės vakarienės šv. Mišios 18 val.

Didysis penktadienis – Kristaus kančios ir Šventojo Kryžiaus pagarbinimo pamaldos 18 val. Rinkliava skiriama šv. Žemės išlaikymo reikalams.

Didysis šeštadienis – Velyknakčio Kristaus Prisikėlimo vigilija 20 val., tikinčiuosius prašome atsinešti žvakes krikšto pažadų atnaujinimui

Sekmadienį – Velykų Rezurekcijos šv. Mišios 8 val.; kitos Mišios: 10.00, 12 ir 18 val.

Antrąją Velykų dieną šv mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka. 13.30 val. šv. mišių nebus.

Didįjį penktadienį ir Didįjį šeštadienį bažnyčioje bus klausomos išpažintys. Kunigą bažnyčioje bus galima rasti nuo 9 val. iki vakarinių pamaldų. Pertrauka 12 – 15 val.

Šaltinis silainiuparapija.lt

Kita informacija
Šv. Mišios ir Švč. Sakramento adoracija Kauno bažnyčiose